de Bron die altijd stroomt................... Blog van Syta Boonstra
De bron die altijd stroomtJezus zegt “Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft”.
Kennis van wie je werkelijk als mens bent.
Waar je oorsprong ligt.
Wat je bestemming is.

Hoe hangen dingen in het leven samen?
Wat is jouw plek in de grote al-openbaring?
Begrijp je het kleine?
En het grote?

Niet feitenkennis is hier aan de orde,
maar de kennis van het hart,
een innerlijk intuïtief weten.

Een inzicht dat je ‘passend” doet handelen of niet-handelen,
vanuit een innerlijk weten wat op dat moment het juiste is.
De kennis die daarom alles omvat:
de volheid van wat is en alles wat nog niet is.

Liefde,
wijsheid,
de bron die altijd stroomt,
de kracht van waaruit het ware, het schone, het juiste ontstaat,
het licht dat het leven doet ontwaken en bloeien...

...dat is gnosis.

Het is een kennen en weten uit ervaring.
Gnosis kan alleen gekend worden door innerlijke ervaring van Gnosis zelf.
Gnosis kun je niet willen of opeisen.
Daar moet je naar toe leven, als onontkoombaarheid.
Ik ben het zijnde en ik ben zonder zijn.
Wie buiten mijn gemeenschap staan kennen mij niet,
en wie zich in mijn zijn bevinden kennen mij.
Wie dicht bij mij zijn, waren onwetend van mij,
en wie ver van mij zijn, hebben mij gekend.
Op een dag dat ik dicht bij jullie ben, zijn jullie ver van mij,
en op de dag dat ik ver van jullie ben, ben ik dicht bij jullie.


                                                (Gnostieke tekst uit Nag Hammadi)

Geen opmerkingen: