de Bron die altijd stroomt................... Blog van Syta Boonstra
De bron die altijd stroomtJezus zegt “Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft”.
Kennis van wie je werkelijk als mens bent.
Waar je oorsprong ligt.
Wat je bestemming is.

Hoe hangen dingen in het leven samen?
Wat is jouw plek in de grote al-openbaring?
Begrijp je het kleine?
En het grote?

Niet feitenkennis is hier aan de orde,
maar de kennis van het hart,
een innerlijk intuïtief weten.

Een inzicht dat je ‘passend” doet handelen of niet-handelen,
vanuit een innerlijk weten wat op dat moment het juiste is.
De kennis die daarom alles omvat:
de volheid van wat is en alles wat nog niet is.

Liefde,
wijsheid,
de bron die altijd stroomt,
de kracht van waaruit het ware, het schone, het juiste ontstaat,
het licht dat het leven doet ontwaken en bloeien...

...dat is gnosis.

Het is een kennen en weten uit ervaring.
Gnosis kan alleen gekend worden door innerlijke ervaring van Gnosis zelf.
Gnosis kun je niet willen of opeisen.
Daar moet je naar toe leven, als onontkoombaarheid.
Ik ben het zijnde en ik ben zonder zijn.
Wie buiten mijn gemeenschap staan kennen mij niet,
en wie zich in mijn zijn bevinden kennen mij.
Wie dicht bij mij zijn, waren onwetend van mij,
en wie ver van mij zijn, hebben mij gekend.
Op een dag dat ik dicht bij jullie ben, zijn jullie ver van mij,
en op de dag dat ik ver van jullie ben, ben ik dicht bij jullie.


                                                (Gnostieke tekst uit Nag Hammadi)

Geboorte van een Engel - LEEF - van Syta Boonstra mixed media ArtGeboorte van een Engel
uit Serpentijn
beeld en fotografie                                                                                                                          © Syta Boonstra
  

LEEF

Iedere dag
Een van je leven

Verspil niet - Vier - Doe iets
Iets dat echt bij je hoort

Luister
Volg de stem die je hoort
Deel uit - Inspireer

Wees man. vrouw, moeder, vader, dochter, zoon
Bewijs je in liefde

Dans - Speel - Schilder
Schrijf een gedicht - Zing een lied
Heb tijd voor je Schepper

LEEF ..... wat er te leven valt
Met je voeten op de grond

Auteur tot nog toe onbekend


Geschreven woorden van Syta Boonstra
Dat we van binnen
de puurheid van een kind
mogen ervaren

met zuiverheid
als enige Werkelijkheid 
 
uit: Geschreven woorden van Syta Boonstra

       Lente                                                                                                                     ©syta boonstra